2
rikətli namaz
Sübh namazı
Namazın qılınma ardıcıllığ 1 R

1. Niyyət
2. Təkbir
3. Həmd surə
4. Ruku
5. Səcdə (2 dəfə)
2 R

6. Həmd surə
7. Qunut
8. Ruku
9. Səcdə (2 dəfə)
10. Təşəhhüd
11. Salamlar
3
rikətli namaz
Şam namazı
Namazın qılınma ardıcıllığ 1 R

1. Niyyət
2. Təkbir
3. Həmd surə
4. Ruku
5. Səcdə (2 dəfə)
2 R

6. Həmd surə
7. Qunut
8. Ruku
9. Səcdə (2 dəfə)
10. Təşəhhüd
3 R

11. Təsbihati ərbəə
12. Ruku
13. Səcdə (2 dəfə)
14. Təşəhhüd
15. Salamlar
4
rikətli namaz
Zör, Əsr, Xüftən namazı
Namazın qılınma ardıcıllığ 1 R

1. Niyyət
2. Təkbir
3. Həmd surə
4. Ruku
5. Səcdə (2 dəfə)
2 R

6. Həmd surə
7. Qunut
8. Ruku
9. Səcdə (2 dəfə)
10. Təşəhhüd
3 R

11. Təsbihati ərbəə
12. Ruku
13. Səcdə (2 dəfə)
4 R

14. Təsbihati ərbəə
15. Ruku
16. Səcdə (2 dəfə)
17. Təşəhhüd;
18. Salamlar
Qaydalar
Böyüt Böyüt Böyüt Böyüt Böyüt
Her namazdan evvel Azan ve Iqame demek mustehebdir
- Azan
- Allahu Əkbər (4)
- Əşhədu ən la ilahə illəllah (2)
- Əşhədu ənnə Muhəmmədən rəsulullah (2)
Əşhədu ənnə Əliyyən vəliyyullah (2)
- Həyyə ələs-səlah (2)
- Həyya ələl-fəlah (2)
Həyya əla xəyril əməl (2)
- Allahu Əkbər (2)
- La ilahə illəllah (2)

- Iqamə
- Allahu Əkbər (2)
- Əşhədu ən la ilahə illəllah (2)
- Əşhədu ənnə Muhəmmədən rəsulullah (2)
Əşhədu ənnə Əliyyən vəliyyullah (2)
- Həyyə ələs-səlah (2)
- Həyya ələl-fəlah (2)
Həyya əla xəyril əməl (2)
- Allahu Əkbər (2)
- Qəd qamətis-salah (2)
- La ilahə illəllah (1)
Niyyət
"................" namazı qılıram vacib qürbətən iləllah
Təkbir
Allahu Əkbər
Həmd-surə
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əlhəmdu ilahi rəbbil aləmin
Ər-rəhmanir-rəhim.
Məliki yaumiddin
Iyyəkə nə budu və iyyəkə nəstəin.
Ihdinəs-sıratəl mustəqim.
Sıratəl-ləzinə ən əmtə əleyhim
ğayril məğzubi əleyhim vələz-zallin
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Qul huvəllahu əhəd.
Allahus-saməd.
Ləm yəlid və ləm yuləd.
Və ləm yəkul-ləhu kufuvən əhəd.
Ruku
Subhənallah (3 dəfə) - və ya sübhanə rəbbiyəl azimi və bihamdih (1 dəfə)
Səcdə
Subhənallah (3 dəfə) - və ya sübhanə rəbbiyəl ə`la və bihamdih (1 dəfə)
Qunut
Allahumməsəlli əla Muhammədin və ali Muhamməd (3 dəfə)
Təsbihati ərbəə
Subhənallahi vəlhəmdulillahi və la ilahə illəllahu vallahu əkbər (3)
Təşəhhüd
Əlhəmdu illah
Əşhədu ən la ilahə ilahə illəllahu, vəhdəhu lə şərikə ləh.
Və əşhədu ənnə Muhəmmədən əbduhu və rəsuluh.
Allahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd.
Salamlar
Əssəlamu əleykə əyyuhən-nəbiyyu və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Əssəlamu əleyna və əla ibadillahis-salihin
Əssəlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
© Oda.Az - 2016
Hezret Mehemmed (s) buyurur: Emellerinizi Allah ucun xalislikle yerine yetirin. Heqiqeten, Allah yalniz Onun ucun xalislikle yerine yetirilmish emelleri qebul edir.